Godkända Vilthanteringsanläggningar

   Vill du få information om vart Du skall vända Dig med Ditt vilt så hittar Du alla godkända anläggningar på nedanstående adress hos Livsmedelsverket!
   När du kommer in på Livsmedelsverkets sida kan Du i tabellen sortera efter geografiskt läge, namn etc. via den lilla pilen längst upp i kolumnen för respektive rubrik!
   Har Du funderingar och frågor i övrigt är Du förstås alltid välkommen att höra av Dig direkt till oss!

   https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/livsmedelskontroll/livsmedelsanlaggningar/eu-godkanda-anlaggningar/sektion-iv—kott-fran-frilevande-vilt