Svenskt Viltkött är en ekonomisk förening med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stödja varandra och skapa samarbetsfördelar såväl mellan företagen, vilthanteringsanläggningarna, som att gemensamt marknadsföra och etablera kontakt med kunder (företrädesvis detaljhandel och restaurang) som därefter fördelas utifrån tillgång och efterfrågan.
Föreningen skall också bedriva utbildningar, informera och utveckla kvalitetsarbetet för att hela tiden höja nivån på alla inblandade i produktionskedjan; från jägare till konsument. Detta sker genom utbildningar i alla led, framtagande av branschriktlinjer, samt kontinuerlig information i media, via nätet, på mässor och andra lämpliga mötesplatser för jägare, konsumenter, butiker och restauranger!
Svenskt Viltkött vill främja kunskapen om, och användandet av, Svenskt Viltkött som den mycket värdefulla, nyttiga, klimatsmarta och förnyelsebara resurs det är!

I styrelsen för Svenskt Viltkött sitter:
Stefan Persson
Per-Ola Andersson
Sven-Åke Larsson
Fredrik Eklund
Roland Persson
Karl Bertil Johansson
Anders Bergback

Valberedning
Åsa Söderberg
Arne Olsson

Du kan nå oss alla via svensktviltkott@gmail.com