Välkommen till Svenskt Viltkötts Medlemssidor.

Som medlem i Svenskt Viltkött får Din Vilthanteringsanläggning:
Erbjudande om utbildningar till anläggningar och jägare..
Kontinuerlig nyhetsbevakning av regler, lagar, nya rön et.c, genom hemsida och nyhetsbrev.
Erbjudande om rådgivning i samband med nystart av VHA, vilthanteringsfrågor, regeltolkningar et.c
Ett bollplank för remissfrågor till Livsmedelsverket.
Råd och stöd i kontakt med andra myndigheter
Bredare marknad genom ett aktivt samarbete mellan anslutna anläggningar, och en stark marknadsföring av viltkött generellt.
En kvalitetsstämpel gentemot restauranger, jägare, butiker.
Branschriktlinjer utformade utifrån medlemmarnas erfarenheter och behov.

Vi skall använda medlemsavgifterna för att marknadsföra Svenskt Viltkött.
Vi skall verka för ett ännu större samarbete mellan anläggningarna.
Vi skall alltid verka för att höja kvalitén på det den slutliga produkten, genom att kvalitetssäkra kedjan från jägaren till konsumenten.
Vi skall jobba för att göra det enklare att starta mindre anläggningar och starta inlämningsdepåer.

Är inte Din Vilthanteringsanläggning medlem än? Kontakta oss på svensktviltkott@gmail.com