Vi i Svenskt Viltkött har förmånen att tillsammans med Kronobergs Län under året utbildat ett stort antal jägare i Vilthantering. Nu har vi under två dagar även utbildat medarbetare i de Kommunala köken i Växjö, Tingsryd och Ljungby, med Sven-Åke Larsson och Roland Persson som entusiastiska kursledare. Deltagarna har fått tillaga en mängd olika rätter med vilt som bas. Rebecka Wikström, i spetsen för Länsstyrelsen i Kronoberg har gjort viltkött till en het fråga i länet. Hennes engagemang har lett till nya vägar för viltköttet att nå ut till många konsumenter, samtidigt som jägarna har fått ta del av viktig kunskap för hur viltet hanteras som livsmedel – från skog till krog helt enkelt.