Just nu pågår våra korvkurser med Roland Persson för fullt.
Den senast utlagda kursen blev fulltecknad på mindre än ett dygn, vilket väl visar vilket intresse det finns från konsumenten
att vidareförädla viltet ytterligare! I April har vi kurser i bland annat Svenljunga och Västerås.
Anmäl Dig redan nu! svensktviltkott@gmail.com
Foto: Tina Jensen