Svenskt Viltkötts årsmöte avhölls i vackra Sörmland lördagen den 26 maj:
Ett positivt möte med två nya medlemmar i styrelsen som ersatte avgående ledamöter.

Vi välkomnar därför Karl Bertil Johansson, med Vilthanteringsanläggningen Viltmarken utanför Gävle,
och Roland Persson, namnkunnig kock och hängiven utbildare bland annat i köttförädling!
Samtidigt riktar vi ett stort varmt tack till avgående Lasse Bengtsson och Mikael Löf som båda varit mycket uppskattade och mångsidiga ledamöter ända sedan starten av Svenskt Viltkött 2011!

Efter mötet avnjöts sommarsolen med kaffe och många och glada och givande samtal om branschen, våra projekt och gemensamma frågeställningar!