Vi vill påminna de Vilthanteringsanläggningar som ännu inte svarat på vårt medlemserbjudande om att det fortfarande inte är för sent att betala in medlemsavgiften för 2018 och samtidigt få den tryckta versionen av Branschriktlinjerna.
Har erbjudandet råka försvinna i posthanteringen går det utmärkt att höra av sig till oss via Kontaktsidan, så skickar vi ny information!