För medlemsanläggningarna i Svenskt Viltkött aviserar vi redan nu att årsmötet i år kommer att äga rum på Skånska Vilt i Sjunkaröd/Kristianstad, den 21 maj kl.13.00.
Årsmötet kommer att åtföljas av en trivsam matlagnings- och korvstoppnigskurs varefter vi intar gemensam måltid och har gott om tid för trivsam samvaro och erfarenhetsutbyte.
Anmälan om deltagande kan ske redan nu på svensktviltkott@gmail.com. Kallelse och handlingar går ut med post runt den 19 april.