Vi hoppas i alla fall att den snart skall vara på väg, även om den låter vänta på sig även i de sydligaste landsdelarna!
Det kommande året innebär nya utmaningar i Branschorganisationen med projekt kring framför allt Vildsvinen och frågor kring den sviktande konsumentmarknaden för Vildsvinskött, som vi givetvis hoppas finna svar på! Vi kommer tillsammans med alla anläggningar att lägga fokus på information, kunskap, vidareförädling och givetvis en fortsatt hög säkerhet på alla de livsmedel som når konsumenten. Vi ser ett korrekt omhändertagande av viltet som vår hederssak, och vill förstås att många skall kunna njuta av läckerheter som bara skogen har att erbjuda. Jägarna ansvarar för att viltet kommer till oss med samma tankesätt-att viltet från den sekund det ligger i skogen skall hanteras med såväl respekt som hygien och noggrannhet.
Tillsammans skapar vi framtidens mat. Klimatsmart, näringsrik, förnyelsebar och så oändligt god!
Så egentligen är våren bara en startsträcka fram till höstens härliga matupplevelser. Men passa på och njut! Det är viktiga månader att samla energi och kraft!