Vildsvin på tillväxt!

Frågan om Vildsvinen, hanteringen och vikten av att vi fortsätter hantera vildsvinsköttet på korrekt sätt för en hög livsmedelsskvalitet är högaktuell. I riksdagens interpellationsdebatt kan vi i inslaget höra debatten och Sven-Erik Buchts ord om hans syn på Vilthanteringsanläggningarnas fortsatta viktiga verksamhet.

Interpellationsdebatt försäljning av viltkött